Kerneydelse

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i: 

 • Barnets plan.
 • Den indsats der er aftalt i kontrakten
 • Barnets aktuelle ressourcer og forudsætninger
 • Barnets motivation
 • Den danske kvalitetsmodel på det sociale område      

Der ydes typisk støtte til:

 • Ernæring
 • Sundhedsfaglig behandling, herunder medicinhåndtering
 • Personlig hygiejne
 • Hverdagsaktiviteter
 • Psykisk sundhed, herunder at registrere, regulere og håndtere følelsesmæssige tilstande
 • Social udvikling, herunder træning af sociale færdigheder og mulighed for meningsfuld deltagelse i fællesskaber
 • Deltagelse i fritidsinteresser og sociale arrangementer i nærmiljøet (gælder kun fastboende børn og unge)
 • Opretholdelse og udvikling af en regelmæssig døgnrytme
 • Kontakt med forældre og pårørende
 • Personalet varetager en koordinerende funktion i forhold til samarbejdet med det professionelle netværk
 • Følgeskab til ordinære læge- og tandlægebesøg (gælder kun fastboende børn og unge)
 • Ledsagelse i forbindelse med sygehusindlæggelser (gælder kun fastboende børn og unge)