Forældrerepræsentant fra Hus 5 & 6
rikke5346@outlook.dk