Sundhed og medicin

Ved opstartsmøderne vil forældrene altid møde én af nordstjernens sygeplejersker. Der vil blive talt om barnets diagnoser og for fastboende børn vil, der samtidig blive drøftet hvilke sygehusafdelinger barnet er tilknyttet og om det er Nordstjernen, der skal have den fremadrettet kontakt eller om forældrene ønsker dette forsat.

På opstartsmødet vil barnets 12 sygeplejefaglige områder blive udfyldt i bosted. Det er et krav fra styrelsen for patientsikkerhed, at disse udfyldes, når man flytter ind på et bosted. De 12 sygeplejefaglige områder omfatter:

 • Funktionsniveau
 • Bevægeapparatet
 • Ernæring
 • Hud og slimhinder
 • Kommunikation
 • Psykosociale forhold
 • Respiration og cirkulation
 • Seksualitet
 • Smerte og sanseindtryk
 • Søvn og hvile
 • Viden og udvikling
 • Udskillelse af affaldsstoffer
Luk alle
Åben alle

Nordstjernen arbejder under sundhedsloven, når der håndteres medicin. Derfor er det vigtigt, at børnenes medicin er opdateret i FMK (Fælles medicinkort). Dette er en opgave lægen varetager i samarbejde med forældrene.

Ved opstart af aflastning skal forældrene derfor gå i dialog med egen læge og sikre, at lægen opdaterer FMK.

Det gælder følgende lægemidler:

 • Alt lægeordineret medicin og håndkøbsmedicin
 • Alt lægeordineret og håndkøbs cremer og salver
 • Alle vitaminer, mineraler, laksantia, naturlægemidler mm.

Dette er en vigtig oplysning, da Nordstjernen IKKE MÅ give medicin, der ikke står på FMK. Det betyder, derfor at hvis ikke FMK og den medbragte medicinliste stemmeroverens, så vil forældrene bliver ringet op og medicinen må ikke udleveres uden lægens anvisning.

Når der ændres i et barns medicin, skal forældrene udfylde et nyt medicinskema og ringe til Nordstjernens sygeplejersker på telefon 20 76 03 42 eller 20 64 41 86 på hverdage mellem kl:08:00-12:00.

Hvis der behov for kontakt i øvrige tidsrum, kan man forsøge at ringe til sygeplejersken og ellers direkte til hus 5-6.

Når et barn flytter ind på Nordstjernen, overtager Nordstjernens sundhedsfaglige team opgaven omkring medicinen. Det betyder, at alt medicinen medbringes på Nordstjernen og teamet doserer og bestiller barnets medicin fremadrettet.

Nordstjernen arbejder under sundhedsloven, når der håndteres medicin og derfor gives der udelukkende kun medicin, som er opdateret i FMK (Fælles medicinkort). Det er barnets læge, som har ansvaret for at opdatere FMK.

Det gælder for følgende lægemidler:

 • Alt lægeordineret medicin og håndkøbsmedicin
 • Alt lægeordineret og håndkøbs cremer og salver
 • Alle vitaminer, mineraler, laksantia, naturlægemidler mm.

Ved ændringer i barnets medicin vil én fra det sundhedsfaglige team ringe og informere barnets forældre og indhente samtykke til, at det er okay. Det betyder, at børn på Nordstjernen aldrig får medicin uden forældrene er informeret.